Strona główna
Zgłoś naprawę urządzenia

Zgłoszenie naprawy urządzenia

Formularz zgłoszeniowy

Informacje dla klientów

Dla urządzeń będących w okresie gwarancyjnym, w których wyniknęła wada wewnętrzna urządzenia. Prosimy o zgłoszenie usterki do Partnera Handlowego, u którego urządzenie zostało nabyte.

Dla ułatwienia oraz maksymalnego skrócenia okresu oczekiwania na przybycie serwisu, uprzejmie prosimy o przekazanie sprzedawcy urządzenia następujących informacji:
– wymagane dane z karty gwarancyjnej (rodzaj oraz typ urządzenia, data sprzedaży urządzenia oraz adres kontaktowy),
– uwag dotyczących symptomów występującej usterki,
– potwierdzenie od sprzedawcy o fakcie bezzwłocznego wprowadzenia zlecenia naprawy gwarancyjnej do systemu obsługi reklamacji gwarancyjnych BOSCH.

W/w informacje można przekazać bezpośrednio do dystrybutora drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszeniowy.

Informacje dla partnerów handlowych

Partner Handlowy przed wprowadzeniem zlecenia do programu obsługi zleceń, zobowiązany jest sprawdzić należność gwarancji na podstawie:
– daty sprzedaży/uruchomienia zgodnie z kartą gwarancyjną,
– przekazanych od klienta informacji dotyczących usterki, zgodnie z warunkami gwarancji załączonymi na odwrocie karty gwarancyjnej.

W przypadku zasadności zgłoszenia, Partner Handlowy zobowiązany jest bezzwłocznie wprowadzić zlecenie do programu obsługi zleceń gwarancyjnych BOSCH.
Do programu obsługi zleceń można zalogowac się klikając na link: Bosch Zlecenia.

Zgłoszenia pogwarancyjne urządzeń diagnostyki pojazdowej

Dla Państwa wygody oraz w celu usprawnienia realizacji napraw oraz przeglądów urządzeń będących po okresie gwarancji, prosimy o bezpośrednie zgłaszanie się do autoryzowanych Serwisów Urządzeń Diagnostyki. Adresy serwisów można odnaleźć w zakładce Serwisy.